Gruppförsäkringar

Här kan du teckna förmånliga gruppförsäkringar digitalt för dig och din familj. Du kan teckna alla dessa försäkringar utan hälsodeklaration, det enda som krävs är att du är fullt arbetsför. Om du önskar rådgivning om dessa försäkringar, kontakta oss på kundservice@placeringsradgivarna.se.

  • Förenklat digitalt flöde – inga blanketter eller dokument
  • Teckna din försäkring på 5 minuter
  • Signera direkt med Mobilt BankID

Fyll i ditt personnummer för att se priser och produkter!

Här kan du läsa mer om de olika försäkringar vi erbjuder

Oförutsägbara händelser som exempelvis en sjukdom, ett brutet ben eller ett förlorat jobb kan drabba vem som helst när som helst. Med en bra försäkring blir dessa jobbiga situationer både enklare och tryggare. Du får ett ekonomiskt skyddsnät och vet att du kan få hjälp i situationer där det kan vara svårt att klara sig själv. 

Livförsäkring

Med en bra livförsäkring får din familj en ekonomisk trygghet. Det gör det möjligt för din familj att få ersättning i form av ett engångsbelopp när du dör. De pengarna kan göra det möjligt för dem att exempelvis lösa bolån och bo kvar i bostaden.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring hjälper dig att skapa trygghet genom att täcka dina utgifter i samband med olycksfall. Den ersätter bland annat läke-, rese- och tandskadekostnader, rehabilitering och invaliditet. I vissa fall kan du även få ett engångsbelopp.

Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring ger dig en snabbare tillgång till rådgivning, vårdplanering, specialistvård, förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan även ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Barn- och ungdomsförsäkring

En Barn- och Ungdomsförsäkring är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som ger ger ditt barn ett omfattande skydd 24 timmar om dygnet. Vi hjälper dig att välja en billig och riktigt bra barnförsäkring som ger ditt barn en trygg start i livet.